Magyar-Szerb Projekt
A Majsa Alapítvány, Zrenjanin Városa és Tiszasziget Község Önkormányzata partnerségben a Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme című interregionális pályázaton támogatást nyert magyar és szerb KKV-k közötti határon átnyúló együttműködések támogatására. A projekt teljes költségvetése 99 570,00 EUR, melyhez 84 634,50 EUR IPA támogatást nyertek. A Majsa Alapítvány és Tiszasziget Község Önkormányzata emellett 12 695,18 EUR állami társfinanszírozásban is részesül. A projekt célja, hogy a térségben születő kis és középvállalkozások megerősödjenek, és a határ menti területeken születő innovatív ötletek megvalósuljanak, a gazdasági helyzet javuljon, és a térség életszínvonala emelkedjen. Ennek érdekében a projekt során létrehoznak egy virtuális inkubátorházat, képzéseket nyújtanak a határ mindkét oldalán működő kis és középvállalkozások számára, és közös tanulmányt készítenek.

A virtuális inkubátorház működésének célja a határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése, s ezen keresztül a kezdő innovatív vállalkozások megerősítése, fejlesztése, támogatottságának javítása. Továbbá a kezdő vállalkozások segítését célzó inkubátor szolgáltatások kialakítása és fejlesztése, valamint területi kiterjesztésük lehetőségének megteremtése, az ehhez szükséges regionális (határ menti) partnerség megerősítésével, és lehetőséget biztosít a többnyelvű internetes megjelenésre.

A magyar-szerb határ menti kis és középvállalkozások képviselői ingyenes képzésben vehetnek részt jelen projekt keretében Magyarországon és Szerbiában. A képzés során a képzésen résztvevők személyesen is megtekinthetnek egy mintaprojektet a határ túloldalán.

 

A képzés tematikája:

  • pályázatok,

  • innováció,

  • menedzsment,

  • pénzügy,

  • számvitel,

  • marketing,

  • inkubátorházak

  • és üzleti tervezés.Szintén a projekt keretein belül a partnerek közösen elkészítenek egy tanulmányt, mely a magyar és szerb határ menti térség vállalkozásait, és gazdasági helyzetét megvizsgálva ad választ azokra a kérdésekre, hogy milyen pályázatokra van szükségük a kis- a középvállalkozásoknak, hogy melyek azok az ösztönző tevékenységek, lehetőségek, lépések, melyek ténylegesen hozzájárulnak a magyar és szerb vállalkozások hosszú távú, közös együttműködéséhez. Megvizsgálásra kerül, hogy amennyiben a határ mindkét oldalán létrehoznak egy-egy inkubátorházat, akkor az hogyan segítené a vállalkozásokat hatékony működésükben, illetve magyar-szerb közös kapcsolatok kiépítésében. Meghatározásra kerül az is, hogy a jövőben megépülő inkubátorházakban üzemelő innovatív vállalkozásoknak milyen eszközökre, infrastruktúrára van szükségük működésük során.

 

 

Tovább a virtuális inkubátorház weboldalára >Majsa Alapítvány
© Minden jog fenntartva